Privacy

Privacy policy
När du hämtar gratis demo-version av Hitta kursvinnare (PC-demo eller Mac-demo) kan du ladda ned den utan att berätta vem du är och utan att avslöja någon information om dig själv.
När du blir betalande kund behöver vi dock information från dig, till exempel namn, adress och e-post som krävs för att behandla beställningen och påbörja prenumeration.
Din integritet och personliga information kommer att skyddas. Vi kommer inte lämna ut eller sälja information om ditt namn, adress, e-postadress eller annan personlig information till någon tredje part utan ditt tillstånd.

Säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder, till exempel att använda kryptering för överföring av kreditkortsnummer, för att hjälpa oss att hålla din information säker.

Personuppgifter som samlas in
Ingen annan information, än vad som krävs för att behandla beställning och att påbörja prenumeration, samlas in.

English version

Privacy policy

When requesting Free Trial of Hitta kursvinnare (PC-demo or Mac-demo) you can download it without telling us who you are and without revealing any information about yourself.
When you become a paying customer we will need information from you, such as name, address and e-mail required to process an order and provide you with a subscription.
Your privacy or personal information will be protected. We will not rent or sell your name, address, email address, or personal information to any third party without your permission.

Security
We have appropriate technical measures, such as using encryption for transmission of credit card numbers, to help us keep your information secure.

Personal data collected
No other personal data, than required to process an order and provide you with a subscription, is collected.