Portfölj

I Hitta kursvinnare finns verktyget Portföljhanteraren som hjälper dig att administrera din portfölj. Här kan du samla dina värdepapper och transaktioner för att kunna följa din portföljs utveckling och avkastning.

Arbeta med din portfölj i Hitta kursvinnare

Portföljutveckling

Följ din portföljs utveckling och avkastning. Jämför med exempelvis OMX S30.

Import/export-funktioner

Möjlighet att importera/exportera din portfölj mellan Visma Skatteprogram, Excel och andra program.

Lista innehav

Lista dina innehav för att se alla transaktioner, realisationer, resultat per papper m.m.

Övrigt

Transaktioner

Hitta kursvinnare kan hantera de flesta typer av transaktioner och händelser: split, nyemissioner, gåvor m.m. Totalt 20 olika typer av händelser.

Värdepapperstyp

Förutom börsnoterade aktier kan Hitta kursvinnare även hantera många andra värdepapperstyper. Exempelvis onoterade aktier, fonder, obligationer, optioner, CFD m.m. Totalt 16 värdepapperstyper.