Översikt av HkScript

När du ska arbeta med HkScript går du in på menyn Verktyg -> Inställningar -> Indikatorer & Script. Här får du en överblick över alla dina skript, funktioner för att importera och exportera skript, kopiera osv. Klicka på knappen Skapa ny för att öppna arbetsytan där du skapar dina skript.

I denna ruta finns följande rutor och knappar:

Namn och kortnamn: Här anger du namn på på indikatorn, i den mindre rutan till höger anger du förkortning. Det är denna förkortning som visas i Indikatorknappraden till höger i TA-modulen.
Beskrivning: Här anger du en beskrivning av din indikator.
Kod: I denna ruta skriver du din HkScript-kod.
Verifiering: I den här rutan verifieras att din kod fungerar. Om den gör det så kommer det stå “Verifiering OK” i grön text. Om något är fel så kommer du få ett felmeddelande som visar vad som är fel.

Under fliken inställningar hittar du ett antal viktiga alternativ.

ny2

Indikatortyp: Välj typ av indikator.
Visa indikatorn i: Välj ifall du vill att indikatorn ska visas i huvudfönstret eller i en egen panel.
Inparametrar: För att optimera dina indikatorer kan det vara användbart att använda sig av parametrar. Genom att definiera dina parametrar kan du sedan direkt i diagrammet smidigt göra inställningar för exempelvis perioder, procentnivåer, avstånd till övre/undre linje som du använder i dina indikatorer.
Utdata/diagramlinjer: Inställningar för de olika plottarna (dvs. dataserierna/linjerna). Använd knappen Lägg till utdata om du använder flera linjer.
Globala variabler: Du kan använda egna variabler för att använda i skriptet. Genom att använda dig av variabler kan du exempelvis definiera startpunkter.

När du är klar med din indikator, eller vill testa den så klickar du på OK. Lägg till indikatorn i indikatorknappraden genom att kryssa i rutan i den högra kolumen under Verktyg -> Inställningar -> Indikatorer & script, den kan även läggas till som vanligt under Verktyg -> Inställningar -> TA -> Indikatorer).

Klicka på nästa för läsa om skriptspråkets uppbyggnad.