Hitta kursvinnare är ett analysprogram för aktiesparare som hjälper dig att värdera och analysera aktier. Trots att det bara är ett program – så innehåller Hitta kursvinnare sju stycken moduler (fem i Bas-versionen). Varje modul innehåller ett hjälpmedel som kan vara till nytta. Det är inte nödvändigt att använda alla moduler, särskilt inte ifall du är en ny användare. Det går alldeles utmärkt att t.ex. enbart använda sig av modulen för fundamental analys. För att få ut så mycket som möjligt av programmet, och göra det enklare för dig att göra dina analyser, är det ändå bra att veta vad de olika modulerna har för funktioner.

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa igenom den här översikten, och sedan tittar närmare på den modul som intresserar dig mest. Ifall du inte har programmet än kan du ladda ner en installationsfil här, du får testa programmet gratis i 30 dagar.

Moduler
Fundamental analys (FA)
Modulen för fundamental analys är utformad efter den metod som Aktiespararna rekommenderar för att värdera aktier, Aktiespararnas Aktieanalys. Metoden går ut på att i sju steg analysera bolag utifrån saker som historisk försäljning, vinst, utdelning med mera ta fram kursnivåer där aktien bedöms som lämplig att köpa, behålla eller sälja. Filosofin bakom är att man ska försöka hitta aktier som ger en god avkastning på flera års sikt. Du kan läsa mer om hur du arbetar med modulen och grundtankarna bakom analysmetoden under rubriken Fundamental Analys.

Teknisk analys (TA)
I modulen för teknisk analys studerar du i diagramform prishistorik och handelsvolymer för att på så sätt kunna prognostisera en framtida kursutveckling. Detta görs med hjälp av de historiska mönster som bildas av all handelsaktivitet mellan köpare och säljare. Det finns även klara kursförhållanden (stöd och motstånd, vågrytmer, trendlinjer och så vidare) som upprepas gång efter gång i olika tidsintervall. Hitta kursvinnare innehåller en mängd olika verktyg såsom vinsttester av signaler, avancerade ritverktyg, automatisk markering av formationer, tekniska indikatorer och mycket annat som hjälper dig att bli en vinnare på börsen. Läs mer under rubriken Teknisk Analys.

Portfölj
Här arbetar du med din egen portfölj av aktier i programmets portföljhanterare. Du följer den exakta värdeutvecklingen på din portfölj, håller koll på dina transaktioner och realisationer med mera. Du kopplar även samman aktieportföljen med dina fundamentala analyser för att på så sätt kunna skaffa dig en helhetsbild av din portföljs konstruktion. Läs mer om hur du använder denna modul under rubriken Portfölj.

Nyckeltal
I modulen Nyckeltal så kan du se nyckeltal för företag. Du kan sortera på branscher, börslistor, portföljer med mera. Ifall du exempelvis vill söka efter företag som ökat sin försäljning, och därmed kan vara intressanta att genomföra en fundamental analys på, så är detta enkelt att hitta. Ett annat användningsområde är när man vill få en snabb överblick över läget i en viss bransch. Läs mer under rubriken Nyckeltal.

Ranking
I modulen Ranking jämför du olika aktiers kursutveckling, gentemot börsindex, branschindex eller något annat som du vill jämföra med. Det här är ett bra verktyg för att upptäcka aktier som har utvecklats starkt under en viss period. Du kan läsa mer under rubriken Ranking.

Signaler
I modulen Signaler ser du aktuella köp-, sälj-, och behållsignaler, sammanställt i en lista som ger dig en smidig överblick. De vanligaste tekniska signaler finns redan färdiga i programmet, exempelvis Relative Strength Index och Momentum. Ifall du vill använda andra signaler eller skapa egna signaler så är det enkelt att göra i programmets verktyg. Signalmodulen är ett bra sätt för dig att hitta aktier som är intressanta att titta närmare på. Läs mer under rubriken Signaler.

Kurslista
I kurslistan ser du information och statistik om aktiehandeln. Till exempel hur mycket aktiekurser har förändrats under dagen, högsta och lägsta pris, hur stor volym som bytt ägare med mera. Läs mer under rubriken Kurslista.

Menyer, flikar och verktygsrad
För att navigera i programmet använder du menysystemet, flikarna och verktygsraden. Du använder flikarna för att välja vilken modul du vill arbeta med. Menysystemet innehåller som i andra program alternativ för att spara, öppna, skriva ut etc. Verktygraden innehåller olika verktyg som du kan använda i den modul som är aktiv.

Arkiv
Här sköter du precis som vanligt utskrifter och avslutar programmet. Det är också här som du uppdaterar databasen för att få hem senaste kurserna och fundamentaldata på bolag. Fundamentaldata är bolagens försäljningssiffror, vinstsiffror med mera. När du startar programmet uppdaterar du databasen för att få hem ny information om vad som har hänt på marknaden sedan senaste gången du använde programmet, du får sedan kontinuerliga uppdateringar under dagen. Mer om uppdateringar och hur databasen fungerar hittar du under rubriken Kurs- och bolagsinformation. Slutligen så är det också här som du importerar och exporterar backup-filer som innehåller all information och alla inställningar som du har gjort i programmet. Se mer under rubriken säkerhetskopiering.

Verktyg
Under den här menyn finns inställningar du kan göra för programmet och dess olika moduler. Hitta kursvinnare innehåller flera olika verktyg för att skapa egna listor, index med mera. Med bevakningslistor kan du markera ut vilka aktier som är extra intressanta för dig, Du kan skapa egna index nischade för att passa dig. Du kan skapa egna tekniska köp- och säljsignaler och skapa vinsttest som hjälper dig att utvärdera dem. Du kan även skapa kurslarm för att slippa manuell övervakning av marknaden. Läs mer i kapitlet verktyg och inställningar.

Fönster
Här växlar du mellan olika moduler och döljer eller visar informationsraden och statusraden som visas längst ned i programmet. Använder du modulen teknisk analys så kan du även välja att visa/dölja riktverktygsfönster, indikatorknappraden och aktielistan.

Hjälp
Här kan du hitta användbara länkar för att lära dig mer om programmet, information om vilken version du använder samt HK utforskaren filer och mappar. Genom HK utforskaren kommer du direkt till mapparna där programmets viktiga filer ligger på din dator. Det kan vara bra att använda ifall du till exempel ska göra en säkerhetskopiering och har svårt att hitta rätt filer

Informationsfönstret
Till höger i Hitta kursvinnare visas ett fönster med aktuell börs- och bolagsinformation. I grundinställningen så räknas Börstemperatur på de 30 aktierna i OMXS30. “Upp” visar hur stor procentandel av aktierna som gått upp idag, “Ned” visar hur stor andel som gått ned. Dagens största vinnare & förlorare baseras på listorna LargeCap, MidCap och SmallCap. Det går även att göra egna anteckningar och visa annan information. Du kan läsa mer om hur du arbetar med Informationsfönstret och anpassar det efter dina behov under rubriken Anpassa informationsfönstret.