Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index, vanligen förkortat RSI, skapades av J. Welles Wilder och är sannolikt den mest kända tekniska momentum-indikatorn. RSI mäter en aktiekurs relativa styrka och kan anta värden mellan 0 och 100. Värdet ökar när en aktie relativt har gått upp många dagar under en period, och sjunker när den relativt har gått ner många dagar under en period. “RSI 14” når exempelvis värdet 100 om aktien har gått upp 14 dagar i rad och 0 om den gått ner 14 dagar i rad.
 
En aktie med ett RSI-värde över 70 anses av de flesta vara överköpt och den som innehar aktien bör överväga att sälja enligt den tolkningen. Aktier som befinner sig i en starkt stigande trend kan dock fortsätta uppåt och notera RSI-värden över både 80 och 90, vilket medför att man ska vara försiktig med RSI-tolkningen när det gäller aktier i starkt stigande trender. En aktie med ett RSI-värde under 30 anses på samma sätt vara översåld och den som inte äger aktien bör överväga att köpa densamma. Även i detta fall ska man dock vara försiktig med tolkningen om aktiekursen befinner sig i en starkt fallande trend, då RSI kan anta värden både under 20 och 10.
 
Positiva divergenser förekommer ofta mellan en aktiekurs och RSI-indikatorn och dessa kan användas som ett första led för att hitta en köpsignal. En positiv divergens uppstår när RSI-kurvan noterar högre eller sidledsgående bottennivåer (helst med start under 30) samtidigt som aktiekursen noterar lägre bottennivåer. Innan man beslutar sig för att köpa bör dock alltid kursen bekräfta att en ny uppgångsfas har inletts.
 
För negativa divergenser med säljgenererade signaler bör RSI-kurvan få allt lägre (helst med start ovanför 70) eller sidledsgående toppar samtidigt som kursen får högre toppar.
 
Periodinställningen för RSI-indikatorn kan varieras, men den vanligaste är 14 perioder.

Användning i HkScript

Kortnamn: RSI
Parameter 1: Period (standardinställning 14)
Parameter 2: MA-period (standardinställning 5)
Parameter 3: Undre linje (standardinställning 30)
Parameter 4: Övre linje (standardinställning 70)

Skriptexempel
För att visa samtliga:

plot1[0] = RSI()[0];
plot2[0] = RSI_MA()[0];